Aranyalma Páros

Népzene, történeti zene, bordalok

Népzenei koncertek, régizenei koncertek, borklubokba, borfesztiválokra, szüreti mulatságokra való muzsika, ünnepek zenéje, rendhagyó zenei előadások, szakrális zene, istenes énekek

Népzenei koncertek

A magyar népzene kifogyhatatlan forrásaiból merítve, a zenei gyökereink nyújtotta lehetőségeket s hangszereink adottságait is továbbgondolva muzsikálunk. Tematikus előadásainkon szerelmes és vigasságos énekek, szüreti és boros dallamok, történeti énekek, és táncnóták is hallhatók. Elsősorban a magyar zenetörténet régmúltjából, a magyar népzene ősforrásából táplálkozunk, különös tekintettel a moldvai csángó magyarság által a középkori zenei hagyomány sajátosságait megőrzött dallamokra, ugyanakkor átitatódva a belső-ázsiai lovas népek zenei gondolkodásával s nyitott füllel fordulva az orientális zenei mintázatokhoz kapcsolódó szabad rögtönzések felé.

Népzene, történeti zene

Régizenei koncertek

A középkori Európa zenetörténeti emlékeiből: virágénekekből, vitézi énekekből, táncdallamokból, históriás énekekből, balladákból, istenes énekeiből válogatunk. A magyar népzene és a reneszánsz muzsika kapcsolódási pontjait keressük korabeli hangszereink segítségével.

Igyál jó barátom

Borklubokba, borfesztiválokra, szüreti mulatságokra való muzsika. A kóstolgató vendégek örömére szüreti dallamokat, népi, városi és középkori bordalokat, szerelmes és vigasságos énekeket és régi táncdallamokat szólaltatunk meg hagyományos magyar és keleti hangszerek - kecskeduda, koboz, saz, pásztorfurulyák, flóta, doromb, tárogatósíp kíséretében. A jókedvű közönséget igény szerint táncra is perdítjük. Az alkalom jellegéhez igazodva húzzuk elő zenei kincsestárunkból repertoárunk további darabjait, illetve lépünk a rögtönzés szabad ösvényére.

Kőrösi Csoma Sándor útján

Intuitív zenei előadás, melyben a nyelvész-kutató lenyűgöző és áldozatos utazását követjük nyomon zenei eszközökkel. Magyar, balkáni, török, kazak-türk, afgán, üzbég, tibeti, ujgur és kínai dallamok hangzanak el Kőrösi és kortársai feljegyzéseivel keretezve. Nem tudományos, vagy zenetörténeti előadást látnak-hallanak. Csak dőljenek hátra és helyezkedjenek bele Csoma korának világába! Az előadásban használt hangszereink: koboz, saz, kínai holdgitár, furulyák, kecskeduda, kínai bambuszfuvolák, töröksíp, szájorgona, tilinkó, tapan, homokóradob, dorombok, tibeti hangtál, csengők, gong, pergők, zugattyú.

Szent királyaink nyomában

Árpád-házi szent királyaink korának zenéjét és szakrális énekeit, valamint későbbi századok ebben a szellemiségben fogant muzsikáját szólaltatjuk meg hagyományos magyar népi hangszereken. A Szent Koronánkat Boldogasszonynak felajánló István, a szellemében és lelkiségében, termetében és tetteiben egyaránt kimagasló László, valamint a példamutatóan nemes lelkű Imre herceg világát idézzük előadásunkban.

Mátyás király zenéje

Legendás hírű Mátyás királyunk a magyar reneszánsz emblematikus alakja is egyben. Udvartartásában virágzó kulturális élet folyt, melyben népi, világi és egyházi hatások egyaránt megjelentek. E gazdag művészeti élet zenei világában merítkezünk meg előadásunkban: Mátyás-énekekkel, korabeli táncmuzsikával, török és európai dallamokkal, virágénekekkel.

Szent László nyomában

Szellemében és szívében, termetében és tetteiben egyaránt kimagasló Árpád-házi királyunk korának muzsikáját és szakrális énekeit, valamint későbbi korok Szent László szellemiségéhez kapcsolódó zenéjét szólaltatjuk meg hagyományos magyar népi hangszereken műsorunkban.

Ünnepek zenéje

Nemzeti ünnepeinkhez s az esztendő évkörös rendjének jeles napjaihoz kapcsolódó előadásaink alkalmával megszólalnak mind a Kárpát–medence szakrális és nemzeti énekei, mind pedig a kor embere számára fontos mondanivalót hordozó dallamok. Karácsonyi és regős énekek, betlehemes játék, farsangi dramatikus szokások, húsvéti és pünkösdi ünnepkör dallamai, Szent János és Szent István-napi énekeink, valamint szabadságharcaink történeti és katonaénekei szerepelnek műsorunkon.

Rendhagyó zenei előadások

Az alkalom egyedi jellegéhez igazodó improvizatív kapcsolódások, belső rezdüléseket követő szabad zenei rögtönzések kiállítás-megnyitókhoz, irodalmi estekhez, illetve tematikus műsorok protokollprogramokhoz, ünnepi rendezvényekhez.

Szakrális zene, istenes énekek

Örvend az ég vigassággal - A zene minden korban kiemelkedő szereppel bírt a istenkereső ember számára. Örömét kiteljesítette, fájdalmaira gyógyírt hozott. Európa és Kis-Ázsia legkorábbi időktől fennmaradt vokál-polifonikus és hangszerkíséretes szakrális zenei gyöngyszemeiből, vallásos népi énekekből és reneszánsz kori istenes énekelt versekből állítottuk össze régi magyar hangszereken előadott műsorunkat.

További műsoraink

Gyermektáncházainkban, zenebölcső-foglalkozásainkon, hangszerbemutatóinkon, a kerek esztendő jeles napjaihoz, ünnepeihez, évszakos rendjéhez igazodva éneklünk, táncolunk, mesélünk és játszunk kicsikkel és nagyokkal.

Regénykoncert az Aranyalma Páros közreműködésével